Khóa học forex nâng cao

Bài viết này giới thiệu ba chiến lược giao dịch price action gồm pin bar, inside bar và fakey. Những mẫu hình này tuy đơn giản nhưng rất hữu dụng, và nếu bạn học cách giao dịch ba mẫu hình này với sự kỷ luật và kiên nhẫn trong một thời gian dài, bạn sẽ có kết quả giao dịch forex rất triển vọng.

Những yếu tố hình thành ba mô hình nến dưới đây là những yếu tố cơ bản, ngoài ra còn rất nhiều phiên bản và biến thể khác được trình bày trong các khóa học và tài liệu về price action. Tuy nhiên bạn có thể dựa vào những điều cốt lõi trong bài viết này để có nền tảng vững chắc cho việc tìm hiểu sau này. Ok bắt đầu luôn nha.


Có thể bạn quan tâm