[Infographic] Nền kinh tế 80.000 tỷ USD của thế giới cấu tạo thế nào?

LƯU Ý:

Việc điều chỉnh múi giờ giao dịch trong năm sẽ diễn ra vào ngày: 28.10.2018.

Với Phiên London, sẽ bắt đầu điều chỉnh múi giờ từ ngày: 28.10.2018

Phiên Mỹ, việc điều chỉnh thời gian mùa đông diễn ra muộn hơn một tuần sau đó, vào ngày 4.11. 2018. Do đó những thay đổi sau sẽ có hiệu lực từ ngày 28.10.2018 đến ngày 02.11.2018:

Forex
Thứ Sáu ngày 02.11.2018 đóng cửa sớm lúc 22:59 (EET)

Kim loại
Từ ngày 29.10.2018 đến ngày 02.11.2018 thời gian giao dịch t Dầu thô Hoa Kỳ sẽ diễn ra sớm hơn một giờ: 23:00-00:00 (EET)

Dầu
Từ ngày 29.10.2018 đến ngày 02.11.2018 thời gian giao dịch t Dầu thô Hoa Kỳ sẽ diễn ra sớm hơn một giờ: 23:00-00:00 (EET)
thời gian nghỉ giữa giờ của giao dịch dầu Brent Anh diễn ra một giờ trước đó: 23:00-02:00 (EET)

Crypto
Chủ nhật 28.10.2018 báo giá và giao dịch đóng cửa từ 03:00-04:01 (EET)
Vào thứ hai ngày 05.11.2018 phiên giao dịch sẽ trở lại lịch bình thường.

Các bạn hãy lưu ý các thông tin này để việc giao dịch của mình đạt hiệu quả tốt nhất.


Bài viết hữu ích